Doelstelling

De vereniging Essche Boys is van en voor de leden. De vereniging is er op gericht de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten voetballen in een optimale onderlinge verstandhouding met zorg om het geestelijk een lichamelijk welzijn van de leden, van leden van andere verenigingen en officials in het algemeen en van de jeugd in het bijzonder.

Uitgangspunten en visie

Samen club zijn, samen verantwoordelijk zijn t.b.v. recreatief, sportief, goed voetbal vanuit een gevoel van willen presteren samen met anderen, met respect voor tegenstander, scheidsrechter, accommodatie, trainer, club, publiek etc. We zijn een vereniging die bedoeld is om de Essche gemeenschap op het gebied van vrijetijdsbesteding de mogelijkheid te geven om te kunnen voetballen. De vereniging staat open voor iedereen. Elke vorm van discriminatie wordt bestreden. Op de ledenvergadering van november 1998 werd met de KNVB een convenant gesloten tegen geweld in en lang het veld.

Statuten

De vereniging heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondernummer 16215471. Daarmee heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging tenzij zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan.

In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over formele zaken zoals de doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezing enz. Maar ook de rechten en plichten van de leden staan hier in. De statuten kunnen bij de secretaris worden ingezien; een kopie wordt tegen kostprijs verstrekt.