Ereleden

De vereniging kan verdienstelijke personen in ere benoemen.

Thans zijn als erelid benoemd:
• Ties van den Aker
• Jozef van Bragt †
• Rinie van Brunschot (Mzn) †
• Theo Kivits
• Jan den Ouden (Czn)
• Piet den Ouden (Czn)
• Piet den Ouden (Wzn) †
• Cor v/d Velden – van Brunschot †
• Bart Vugs

Thans is als erevoorzitter benoemd:
• Cor van der Zanden †