Menu Sluiten

Lidmaatschap

Aanmelden:
Het aanmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Aanmelding geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen.
U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden (versie april 2020) 

Om de contributie automatisch te kunnen innen is het verplicht om een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier in te leveren. U kunt hier het machtigingsformulier downloaden (versie april 2020).

AVG
Hier staan de documenten met betrekking op de AVG wet.
Priacyverklaring EB
Priacyverklaring model 1 KNVB EB
Priacyverklaring model 2 KNVB EB
Priacyverklaring model 3 KNVB EB

Inleveren formulieren:
Via ledenadministratie@esscheboys.nl

Proefperiode:
Een niet-lid dat interesse heeft in een lidmaatschap van Essche Boys mag gedurende een periode van maximaal 4 weken vrijblijvend meetrainen met het team waarbij hij/zij ingedeeld zal worden bij een lidmaatschap. Daarna laat hij/zij weten of het lidmaatschap doorgaat.

Overschrijving:
Het overschrijven kan door het inleveren van een aanmeldingsformulier (zie ook bij aanmelden) bij de ledenadministratie van Essche Boys.
In overleg met de oude vereniging wordt bekeken of de overschrijving akkoord is.

Gaat een lid van Essche Boys bij een andere vereniging spelen dat kan hij/zij zich aanmelden bij de nieuwe vereniging.

Bijzonder lidmaatschap:
Naast bondslid kennen we ook het zogenaamde verenigingslidmaatschap.
Kenmerkend is dat deze leden geen lid zijn van de KNVB.

Verenigingsleden zijn:
– Donateurs / Steunende leden,
– Personen die middels de nieuwsbrief op de hoogte willen blijven van Essche Boys, zonder dat hij/zij binnen onze vereniging een functie hebben.
– Leden die tijdelijk stoppen met actief te voetballen vanwege een langdurige blessure. Deze tijdelijke wijziging wordt door de ledenadministrateur per brief bevestigd, met daarin een korte toelichting wat een en ander dan betekent.
Gaat hij/zij weer actief voetballen dan betaalt men naar evenredigheid de normale contributie.

Contributie-regels:
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Contributie-bedragen:
De contributie-bedragen voor het huidige seizoen zijn:

Leden tot 12 jaar (pupillen):  € 113,- per jaar
Leden van 12 tot 18 jaar (junioren): € 123,- per jaar
Leden van 18 jaar en ouder (senioren):  € 180,- per jaar
   
Mini’s: € 10,- per jaar
Donateurs/steunend lid: € 30,- per jaar, mag ook meer zijn

Spelers die alleen trainen bij Essche Boys betalen de helft van de betreffende jaarcontributie.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Gezinscontributie
Per gezin zijn maximaal drie gezinsleden verplicht tot het betalen van contributie. Zijn er meer dan 3 gezinsleden betalend lid van Essche Boys, dan vervalt eenmaal het goedkoopste lidmaatschap(pen).

Speciale financiële ondersteuning voor kinderen:
Essche Boys wil graag elk kind de kans bieden om mee te doen en te komen voetballen. Ook als er (thuis) financieel wat minder ruimte is om bijvoorbeeld het lidmaatschap te kunnen betalen. De gemeente kent een regeling waardoor Essche Boys hulp kan bieden bij het betalen van contributie of bij het aanschaffen van kleding of het betalen van reiskosten. U kunt hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie. Uw verzoek zal discreet behandelt worden.

Senioren kunnen bij de gemeente zelf een beroep doen op het Welzijnsfonds.

Incasso contributie
Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt in oktober/november de jaarcontributie en het eerste gedeelte van de halfjaar-contributie geïncasseerd. De tweede helft vindt in februari/maart plaats. In de maandelijkse nieuwsbrief van Essche Boys staat de exacte datum wanneer de contributie wordt geïnd.

Doorgeven wijzigingen
Een nauwkeurig bijgewerkte ledenadministratie is van groot belang voor onze vereniging. Dat wordt door de leden vaak onderschat.

Wijzigingen altijd schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dit mag door het sturen van een e-mailbericht naar ledenadministratie@esscheboys.nl

Dit betreft o.a.:

  • Adres, postcode, woonplaats.
  • Betaalgegevens zoals: wijziging rekeningnummer, de betaaltermijn van de contributie.
  • Telefoon- en / of mobiele nummer.
  • E-mailadres.

Afmelden
Het afmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren vóór 1 mei bij de ledenadministratie.
Als een lid zich tijdens het lopende seizoen afmeldt is hij/zij toch verplicht om de volledige contributie te betalen.

Let op:
Indien een speler/speelster meldt aan de leider of trainer dat hij/zij stopt of gaat stoppen met voetballen dan geldt dit niet als een afmelding en loopt de contributie-verplichting door!