Mogelijkheden

Mogelijkheden

Wat zijn de sponsormogelijkheden?

Hierbij presenteren wij U de verschillende mogelijkheden voor sponsoring, die wij op dit moment standaard aanbieden. Maar natuurlijk staan wij open voor ideeën van uw kant!
Achtereenvolgens presenteren wij U:
– Hoofdsponsor
– Sponsor van shirts, broeken, etc
– Sponsor van reclameborden langs het hoofdveld
– Materiaalsponsor
– Sponsor van de wedstrijdbal
– Sponsor van reclame op onze website
Ook andere soorten van sponsoring zijn natuurlijk mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op!

Hoofdsponsor

De hoofdsponsor, de naam zegt het al, is de belangrijkste sponsor van onze vereniging en zal van de vereniging de volgende tegenprestaties mogen verwachten:
– Het 1e elftal van RKVV Essche Boys zal alle thuiswedstrijden, zowel competitie-, beker- als vriendschappelijke wedstrijden spelen in de door RKVV Essche Boys aangeschafte tenues met sponsoropdruk van de hoofdsponsor. Dit geldt ook voor de uitwedstrijden, tenzij de scheidsrechter anders bepaalt.
RKVV Essche Boys zal verder zorg dragen voor:
– Het aanbrengen van reclameborden op het hek bij de ingang van het sportpark aan de Haarenseweg en aan de Witvensedijk, en op de reclamezuil langs het hoofdveld.
– Het tonen van een presentatie op Tekst-TV in de kantine volgens de wensen van de hoofdsponsor.
– Naamsvermelding op de home-page van de internet-site van onze vereniging (http://www.esscheboys.nl/)

Shirtsponsor

De shirtsponsor van een team mag de volgende tegenprestaties verwachten:
Het team zal alle thuiswedstrijden, zowel competitie-, beker- als vriendschappelijke wedstrijden spelen in de door RKVV Essche Boys aangeschafte tenues met sponsoropdruk van de shirtsponsor. Dit geldt ook voor de uitwedstrijden, tenzij de scheidsrechter anders bepaalt.

Sponsor van reklamebord

De sponsor van een reclamebord mag van de vereniging de volgende tegenprestaties verwachten:
Het aanbrengen van een reclamebord langs het hoofdveld.

Advertentie op onze website

De sponsor van een advertentie op onze website mag van de vereniging de volgende tegenprestaties verwachten:
Het plaatsen van de advertentie op de website.

Materiaalsponsor

De materiaalsponsor sponsort de vereniging in de vorm van het gratis aan de vereniging verstrekken van materialen die voor de vereniging nodig zijn.
De tegenprestaties, die de materiaalsponsor van de vereniging mag verwachten, worden per geval in onderling overleg vastgesteld.

Sponsor van de wedstrijdbal

De sponsor van de wedstrijdbal mag van de vereniging de volgende tegenprestaties verwachten:
Vermelding van de sponsoring bij de wedstrijdaankondiging voor aanvang van de wedstrijd.

Club van 50

De Club van 50. Een (voor Essche Boys) nieuw begrip sinds de nieuwjaarsreceptie van 4 januari jl.
Mocht je er niet niet van hebben gehoord, hier een korte uitleg. Niet alleen sponsoren kunnen een bedrag aan Essche Boys schenken, ook jij als particulier die de club een warm hart toedraagt kan dat vanaf nu. Voor het mooie ronde bedrag van 50,- per jaar (je wordt Club van 50-lid voor minimaal 2 jaar) kan je de club een extra financiële steun in de rug geven. Zo zijn we van plan om de geluidsinstallatie in de kantine aan te pakken en dat kan met de mooie toezeggingen die we 4 januari hebben mogen ontvangen.

Maar, er kunnen nog meer club leden worden toegevoegd. Je naam zal zeer binnenkort prijken op het bord dat we speciaal maken voor de Club van 50! Je kan je 50,- overmaken of contant geven aan een van de commissieleden van de sponsorcommissie.

Gesprek?

We hopen u een korte indruk te hebben gegeven over onze vereniging en de mogelijkheden om ons op een of andere manier te ondersteunen.
De leden van de Sponsorcommissie van Essche Boys zijn graag bereid om met u een gesprek te hebben over uw mogelijkheden om de vereniging desgewenst te sponsoren en over uw wensen die u wellicht aan uw bereidheid tot sponsoring wilt verbinden.

Contact

U kunt contact opnemen met de leden van de Sponsorcommissie:
via email: sponsoring@esscheboys.nl of telefonisch:

Contact relaties 
Karin van Kasteren-Kelders
Jan van Wanrooij 

Communicatie en activiteiten
Paul Ackermans (06) 51 88 06 42

Financiële zaken 
Maurice Kessels (06) 11 03 01 68